Bảng giá

Mmenu là một nền tảng số mạnh mẽ dành cho các nhà hàng muốn cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động. Mmenu có nhiều tính năng mà nhà hàng có thể sử dụng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của mình.

แผน

ขั้นต่ำสุด

เหมาะสำหรับร้านเล็กที่มีที่นั่งไม่เกิน 30 ที่นั่ง

มาตรฐาน

เหมาะสำหรับร้านทุกประเภทที่มีที่นั่งมากกว่า 30 ที่นั่ง

จำนวนที่นั่งที่รองรับ

ไม่เกิน 30 ที่นั่ง

มากกว่า 30 ที่นั่ง

ตัวเลือก

การแปลด้วยAI (สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ) บวกค่าบริการรายเดือน 3,000 เยน (รวมภาษี)

บัตรสั่งอาหาร Mmenu (QR โค้ดและ NFC) หนึ่งใบราคา 1,000 เยน (รวมภาษี)

การจัดการลูกค้าและการสร้างลูกค้าใหม

การจัดการข้อมูลลูกค้า (CRM)

ข้อความขอบคุณอัตโนมัติ

รับเพื่อน LINE & แจกคูปองง่ายๆ

การสั่ง การบริการ และการนำเสนอ

การจัดการคำสั่งซื้อ

เชียร์พนักงาน (ฟังก์ชันทิป)

ข้อมูลจำนวนครั้งการมาใช้บริการที่ทราบได้ทันที

การออกจากเว็บไซต์ร้านอาหาร

การแจ้งเตือนระยะเวลาการสั่งซื้อ

การชำระเงิน

การชำระเงินด้วยสมาร์ทโฟน

การชำระเงินด้วย QR Code

บัตรเครดิต” “ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3.25% ขึ้นไป

เงินสด

การจัดการร้านค้า

การจัดการเมนู

การจัดการร้านค้าหลายแห่ง

การจัดการพนักงาน

การจัดการการจอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ประวัติการสั่งซื้อ

การวิเคราะห์คุณสมบัติ

การวิเคราะห์ยอดขาย

ข้อมูลการมาใช้บริการ

ระบบการสนับสนุน

ไลน์และE-mail” “เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง 365 วัน

แผนอื่นๆ

แผนซื้อคืน กรุณาติดต่อสอบถาม ราคารวมภาษี 570,000 เยน

ค่าบำรุงรักษาและตรวจสอบ: 3,000 เยนต่อเดือน (ไม่รวมภาษีต่อร้าน)

ต้นทุนเริ่มต้น 100,000 เยน (ไม่รวมภาษี) + 50,000 เยน (ไม่รวมภาษี) (ต่อสาขา)

ง่ายต่อการเปลี่ยนจากบริการที่มีอยู่

All-in-one มีเฉพาะ
M Menu เท่านั้น!