mMenu biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy mMenu cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng mMenu. Chính sách bảo mật mô tả cách thức mMenu thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng mMenu sử dụng dịch vụ của mMenu. Người dùng mMenu đồng ý sử dụng dịch vụ của mMenu có nghĩa là đã hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. mMenu có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của mMenu, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng mMenu tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
 • mMenu, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực tối đa để bảo mật dữ liệu của Khách hàng đưa lên website https://mmenu.vn trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ hợp lệ của Khách hàng.
 • mMenu không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Khách hàng thu thập trên https://mmenu.vn cho một bên thứ ba nào khác ngoài các bên nêu tại mục 2. của Chính sách bảo mật này.
 • Những thông tin mà mMenu có được liên quan đến Khách hàng có thể bao gồm thông tin Khách hàng đã cung cấp cho mMenu ở bất kỳ giai đoạn nào trong suốt quá trình giao dịch với mMenu (họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán, v.v.), thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào website https://mmenu.vn, thông tin từ dữ liệu tổng hợp về người dùng trên internet, thông tin có được từ những nguồn hợp pháp khác (“Thông Tin Khách Hàng”).
 • Khách hàng cam kết bảo mật (không tiết lộ) thông tin liên quan đến tài khoản, dịch vụ, các giao dịch giữa Khách hàng và mMenu, các thông tin mà mMenu gửi cho Khách hàng thông qua tài khoản hay bất kỳ phương tiện nào khác. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện hoặc nghi ngờ thông tin tài khoản bị mất cắp, bị lộ thông tin, Khách hàng cần liên hệ ngay với mMenu để được hỗ trợ kịp thời và khắc phục các hậu quả có liên quan.
2. Phạm vi sử dụng thông tin

2.1.1 Đối với nội bộ công ty

Thông tin cá nhân thu thập được chỉ được Công ty sử dụng trong nội bộ và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ Khách hàng;
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ;
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ và thông tin qua trang website https://mmenu.vn theo yêu cầu của Khách hàng;
 • mMenu có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu Khách hàng đăng ký nhận email/sms thông báo;
 • Đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ;
 • Ngoài ra, mMenu sẽ sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản Khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Khách hàng.

2.1.2 Đối với bên thứ 3

mMenu cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng mMenu cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng mMenu trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng mMenu đã công khai
 • mMenu được Người dùng mMenu đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng mMenu ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu mMenu cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng mMenu, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu mMenu tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà mMenu có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên mMenu hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến mMenu mà Người dùng mMenu cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của mMenu. Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng mMenu luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi mMenu hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Đối với thông tin cá nhân, mMenu chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Khách hàng có yêu cầu, Khách hàng yêu cầu gửi mail về contact@mmenu.vn
 • Ngoài trường hợp trên, Thông tin Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website https://mmenu.vn
4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Khách hàng thuộc một trong những trường hợp nêu tại Mục 2. Bản Chính sách bảo mật này.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Mmenu

Địa chỉ: Phòng B15, Tầng 2, Lô A1, Tòa nhà IndoChina Plaza Hà Nội, Số 241 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Số CNĐKKD: 0109855469, đăng ký lần đầu ngày 15/12/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

Hotline: 19008973

Email: contact@mmenu.vn

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Khách hàng được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho Công ty sẽ được bảo mật, mMenu cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ người hoặc mục đích nào khác nêu tại Mục 2. Bản Điều khoản và Điều kiện này. mMenu cam kết chỉ sử dụng các thông tin của Khách hàng vào các trường hợp sau:

 • Cho các mục đích thuộc phạm vi quy định tại Mục 2 của Bản Chính sách bảo mật nảy;
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của mMenu, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua email contact@mmenu.vn hoặc số hotline 19008973.